Werkwijze

Intake: snel duidelijkheid

Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stel ik vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij ik uw houding en bewegingen beoordeel en uw gewrichten onderzoek. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten. Samen met u beslis ik of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreek ik met u een aanpak voor de verdere behandeling. Zo hebt u dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie

De effecten zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Een behandelprogramma bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Patiënteninformatie en toestemmingsverklaring

Bron:Patiënteninformatie folder van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)

Manuele therapie in de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn

Als u hoofdpijn of nekpijn heeft kunt u naar de manueel therapeut. Behandeltechnieken die de
manueel therapeut bij nek- en/of hoofdpijnklachten kan gebruiken zijn o.a. mobiliseren, manipuleren
en oefeningen. Dit zijn veilige behandeltechnieken die goed werken bij hoofdpijn of nekpijn. In deze
informatiebrief leest u wat mobiliseren en manipuleren is en waarom de manueel therapeut extra
voorzorgsmaatregelen neemt voordat hij gaat behandelen.

Naar de manueel therapeut

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft om klachten van de wervelkolom
of de ledematen te onderzoeken en te behandelen. De manueel therapeut heeft extra kennis over hoe
het menselijk lichaam werkt en over het bewegen van de wervelkolom. Met deze kennis kan de manueel
therapeut uw klacht goed beoordelen en behandelen. Voor elke patiënt kiest de manueel therapeut een
behandeling die het beste bij hem of haar past.
Tijdens de eerste afspraak praat de manueel therapeut met u over uw klachten en brengt met een onderzoek
uw problemen in kaart. Een behandeling bestaat bijvoorbeeld uit het geven van oefeningen, instructies of
adviezen rondom gezond bewegen en het gebruik van manuele technieken.

Mobiliseren en manipuleren

Manuele technieken die de manueel therapeut bij nek- en of hoofdpijnklachten kan gebruiken zijn
manipuleren en mobiliseren. Beide technieken hebben als doel de verloren gegane beweeglijkheid te
herstellen en/of pijn te verminderen. Bij manipuleren beweegt de manueel therapeut het gewricht snel en
beheerst en hoort of voelt u vaak een ‘klik’. Bij mobiliseren beweegt de therapeut het gewricht rustig en
langzaam. Mobiliseren en manipuleren zijn beide veilige manieren van behandelen om pijn te verlichten of
stijfheid te verminderen.

Extra onderzoek

De manueel therapeut zal u nooit zomaar behandelen. Er wordt eerst uitvoerig gekeken welke
behandeltechnieken het meest effectief lijken voor u en of u misschien extra risico loopt op bijwerkingen
of complicaties. Soms hebben patiënten namelijk ook andere aandoeningen waardoor ze hoofd- of nekpijn
hebben. Vermoedt de manueel therapeut dat er (ook) een andere reden voor uw hoofd- of nekpijn kan zijn, dan past hij de behandeling aan of verwijst u naar een andere zorgverlener. Andere redenen voor hoofd-
of nekpijn kunnen bijvoorbeeld problemen met het gebit of het kaakgewricht zijn, een breuk of overmatig medicijngebruik. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen de klachten ook ontstaan zijn door een beschadiging
of afwijking van een bloedvat. Ook dat is aanleiding voor doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

Bijwerkingen en complicaties

In een aantal gevallen nemen de klachten na de behandeling eerst even toe. U kunt dan tijdelijk een toename van pijn of vermoeidheid ervaren. Heel soms ontdekt de manueel therapeut niet dat uw hoofd-
en/of nekpijn door iets anders komt dan door een probleem aan de gewrichten, spieren of zenuwen in het hoofd- halsgebied. Als uw klachten veroorzaakt worden door een reeds aanwezige beschadiging van een bloedvat, kan deze beschadiging toenemen bij behandeling en bijvoorbeeld een beroerte veroorzaken.

Gelukkig komen dergelijke ernstige complicaties bijna nooit voor. De manueeltherapeut is geschoold in
het onderscheiden van hoofd- en/of nekpijn vanuit gewrichten, spieren of zenuwen in vergelijking tot
bijvoorbeeld dit soort bloedvataandoeningen.

Samen besluiten en toestemming geven

Voordat de manueel therapeut start met behandelen wordt eerst met u besproken hoe de behandeling
werkt, welke andere behandelvormen er zijn en wat het verwachte effect van de behandeling is. Samen
kiest u dan hoe de behandelingen eruit gaan zien. Als u samen een behandelplan heeft gemaakt, dan heeft
u bedenktijd om in te stemmen met de voorgestelde behandeling. Geeft u toestemming dan wordt dit
genoteerd in het elektronisch patiëntendossier. Dit kan ook door het plaatsen van een handtekening op een
toestemmingsformulier. Geeft u geen toestemming voor bepaalde technieken, dan zal de manueel therapeut
deze technieken niet gebruiken. Uiteraard kunt u samen gedurende het traject deze keuzes aanpassen.

Effecten van manuele therapie

Het doel van manuele therapie is het beter functioneren van de patiënt door o.a. de gewrichten, zenuwen
en spieren te behandelen. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een
verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van de hoofdpijn of nekpijn, waardoor u beter kan
functioneren in het dagelijks leven.

Toestemmingsverklaring Manuele Therapie

Wachtkamer_nieuw_450x600
schets_450x600 (1)
Ingang_praktijk_450x600

Aangesloten bij

De praktijk is aangesloten bij het centraal kwaliteitsregister KNGF voor Fysiotherapie en bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

BIG-registratie: 29054055904
Verder is de praktijk lid van het Centraal kwaliteitsregister.
AGB Zorgverlenerscode 04063204 / 04115324

kngf_merk_rgb_450x183_transp
logo_nvmt_300x73_transp