Vergoedingen

Komt u in aanmerking voor vergoeding?

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar de exacte vergoeding en de eventuele noodzaak voor een verwijzing van de huisarts.

Ik werk in mijn praktijk op basis van restitutie. U krijgt de nota mee en dient deze via pin te betalen. De nota kan vervolgens door uzelf bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Met de zorgverzekeraar heb ik geen contract, zodat ik mijn eigen tijd in kan vullen voor u. Als u een vergoeding heeft voor fysiotherapie/manuele therapie, wordt een groot deel gewoon vergoed. 

De praktijk is aangesloten bij het centraal kwaliteitsregister KNGF voor Fysiotherapie en bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

Tarief overzicht

Zitting fysiotherapie € 32,00
Zitting e-health € 32,00
Zitting manuele therapie € 58,00
Zitting atlas behandeling € 78,00
Zitting lang | complexe en/of meervoudige zorgvragen € 136,00
Niet nagekomen afspraak € 58,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen € per product
Eenvoudige korte rapporten € 25,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 58,00

Betaal na afloop contactloos met uw pin. Makkelijk en veilig.

Aangesloten bij

De praktijk is aangesloten bij het centraal kwaliteitsregister KNGF voor Fysiotherapie en bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

BIG-registratie: 29054055904
Verder is de praktijk lid van het Centraal kwaliteitsregister.
AGB Zorgverlenerscode 04063204 / 04115324

kngf_merk_rgb_450x183_transp
logo_nvmt_300x73_transp