Vergoedingen

Komt u in aanmerking voor vergoeding?

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar de exacte vergoeding en de eventuele noodzaak voor een verwijzing van de huisarts.

Ik werk in mijn praktijk op basis van restitutie. U dient de nota via pin te betalen, de nota ontvangt u per e-mail. De nota kan vervolgens door uzelf bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Met de zorgverzekeraar heb ik bewust geen contract. Ik kies hiervoor omdat ik liever mijn tijd in uw behandeling investeer dan in de administratieve afhandelingen die de zorgverzekeraar verlangt. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar de exacte vergoeding en de eventuele noodzaak voor een verwijzing van de huisarts.
 
De praktijk is aangesloten bij het centraal kwaliteitsregister KNGF voor Fysiotherapie en bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

Tarieven 2024

Intake, screening en onderzoek 1864 30 min. € 85,00
Zitting fysiotherapie 1000 30 min. € 40,00
Zitting e-health 10021 30 min. € 40,00
Zitting manuele therapie 1200 30 min. € 65,00
Zitting atlas behandeling 60 min. € 130,00
Zitting lang | complexe en/of meervoudige zorgvragen 1700 60 min. € 136,00
Niet nagekomen afspraak 1960 € 40,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen € per product
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten 1901 € 65,00
pin_icoon

Betaal na afloop contactloos met uw pin. Makkelijk en veilig.

Aangesloten bij

De praktijk is aangesloten bij het centraal kwaliteitsregister KNGF voor Fysiotherapie en bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

BIG-registratie: 29054055904
Verder is de praktijk lid van het Centraal kwaliteitsregister.
AGB Zorgverlenerscode 04063204 / 04115324

kngf_merk_rgb_450x183_transp
logo_nvmt_300x73_transp