Qualiview

Aan het einde van het behandeltraject krijgt u de mogelijkheid om feedback te geven op de geleverde zorg middels een digitale vragenlijst van Qualiview. U wordt om toestemming gevraagd bij de intake.

 

Op het uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Privacy is gewaarborgd en gegevens worden alleen op geaggregeerd niveau en vertrouwelijk verwerkt. De feedback is waardevol voor de kwaliteitsverbetering van mijn zorg voor u en uw klachten!

 

Indien u meer wilt weten over Qualiview, klik dan op onderstaande link.