Werkwijze

Intake: snel duidelijkheid

Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stel ik vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij ik uw houding en bewegingen beoordeel en uw gewrichten onderzoek. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten. Samen met u beslis ik of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreek ik met u een aanpak voor de verdere behandeling. Zo hebt u dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie

De effecten zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Een behandelprogramma bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Werkwijze