Vergoedingen

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar de exacte vergoeding en de eventuele noodzaak voor een verwijzing van de huisarts.

Ik werk in mijn praktijk op basis van restitutie. U krijgt de nota mee en dient deze via pin of over de bank te betalen. De nota kan vervolgens door uzelf bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Voor informatie over de vergoeding Fysiotherapie voor niet gecontracteerde fysio- en manueeltherapeuten klik hier.

De praktijk is aangesloten bij het centraal kwaliteitsregister KNGF voor Fysiotherapie en bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

KNGF-WW NVMT-WW

Verder is de praktijk opgenomen in het BIG-registerBIG-register en het Centraal kwaliteitsregister.

Factuur